Gibson GA15 | GA15RV | GA30RVS 15 Watt Output Transformer

$99.99
  • Gibson GA15 | GA15RV | GA30RVS 15 Watt Output Transformer - British Audio
  • Gibson GA15 | GA15RV | GA30RVS 15 Watt Output Transformer - British Audio
  • Gibson GA15 | GA15RV | GA30RVS 15 Watt Output Transformer - British Audio

Gibson GA15 | GA15RV | GA30RVS 15 Watt Output Transformer

$99.99

Description

OEM replacement output transformer for the Gibson GA15, GA15RVS, and GA30RVS guitar amplifiers.